Technik usług kosmetycznych - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH –   514207
prowadzony przez Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technik usług kosmetycznych. Ukończenie tego kursu, pozwala przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług kosmetycznych, w zakresie danej kwalifikacji FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik usług kosmetycznych można uzyskać:

• mając wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające dwie kwalifikację w zawodzie technik usług kosmetycznych

• posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwo potwierdzające dwie kwalifikację technik usług kosmetycznych i uzupełnione wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Eskulap” w Krotoszynie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :


• przeprowadzania diagnozy kosmetycznej

• wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających

• udzielania porad kosmetycznych

• organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Perspektywy zatrudnienia

• Prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki

• Salony kosmetyczne,

• Gabinety odnowy biologicznej,

• Salony SPA,

• Fitness kluby,

• Ośrodki medycyny estetycznej,

• Nowoczesne firmy kosmetyczne.

Zawód poszukiwany w Polsce i za granicą.Wróć do spisu treści