Technik optyk - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

UWAGA ! zawód technika optyka powraca z kształceniem w szkole policealnej 
( 2lata , 4 semestry lub uzupełnienie KKZ)

Zgodnie z podpisaną nowelizacją w dniu 08.08.2014r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.Organizacja kształcenia

 • zajęcia odbywają się w trybie zaocznym : soboty i niedziele (2 razy w miesiącu).
 • do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) 
 • bez ograniczeń wiekowych.

Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie kwalifikacji :

 • M.14. Montaż i naprawa elementów i ukladów optycznych (2 semsestry nauki)
 • M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych (2 semestry nauki) 

Po pozytywnym zdaniu kwalifikacji, absolwenci Szkoły otrzymują dyplom technika optyka i europass w języku angielskim wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie .

Słuchacz po ukończeniu nauki dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do następujących zadań zawodowych :

 • wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych;
 • wykonywania pomiarów oftalmicznych;
 • udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi;
 • wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych.

Praca czeka na Ciebie w:
 • Gabinetach Optometrystyczno- Kontaktologicznych,
 • Pracowniach Optycznych,
 • Salonach Optycznych,
 • Pracowniach optometrysty,
 • Zakładach Optyczno-Naprawczych,
 • Własna działalność gospodarcza


PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Optyka i przyrządy optyczne
 • Technologia pomocy wzrokowych
 • Anatomia,fizjologia i patologia oka
 • Działalność gospodarcza w optyce

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Rysunek techniczny
 • Pomoce wzrokowe
 • Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne

Praktyka zawodowa(4tyg. 160godz.)Wróć do spisu treści