Technik uslug kosmetycznych - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Technik usług kosmetycznych (514207)


Organizacja kształcenia


NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,koniecznosci posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ,tytuł technik usług kosmetycznych z kwalifikacji FRK.04. oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.


Kwalifikacja :


FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych


Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających

 • udzielania porad kosmetycznych

 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego


Podczas kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych  organizujemy bezpłatne szkolenia i pokazy renomowanych firm kosmetycznych z możliwością uzyskania certyfikatów.

Dysponujemy pracownią bogato wyposażoną w nowoczesny sprzęt.


Perspektywy zatrudnienia :

 • Prowadzenia własnej działalności w zakresie kosmetyki

 • Salony kosmetyczne,

 • Gabinety odnowy biologicznej,

 • Salony SPA,

 • Fitness kluby,

 • Ośrodki medycyny estetycznej,

 • Nowoczesne firmy kosmetyczne.


Zawód poszukiwany w Polsce i za granicą.

PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

 • Język obcy w kosmetyce

 • Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy, szyi i dekoltu

 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała


Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające twarzy, szyi i dekoltu

 • Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała


Praktyka zawodowa( 2 tyg. w II sem. i 2 tyg. w IV sem):
     - w Gabinetach i Salonach Kosmetycznych,
      - w Gabinetach Odnowy Biologicznej.Wróć do spisu treści