Asystent osoby niepelnosprawnej - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treściASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (341201)
Prowadzony przez Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu asystenta osoby niepełnosprawnej.

Ukończenie tego kursu, pozwala przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, w zakresie danej kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej , przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej można uzyskać:

• mając wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

• posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwo potwierdzające kwalifikację asystent osoby niepełnosprawnej i uzupełnione wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Eskulap” w Krotoszynie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

• udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;

• świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i
pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

• motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia

• Domy Pomocy Społecznej,

• Dzienne Domy Pomocy Społecznej,

• Środowiskowe Domy Samopomocy,

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

• Warsztaty Terapii Zajęciowej,

• Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,

• Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

• Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Hospicja, Oddziały Szpitalne

• Ośrodki Adaptacyjne,

• Fundusze i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej można uzyskać:

• mając wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej

• posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwo potwierdzające kwalifikację asystent osoby niepełnosprawnej i uzupełnione wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Eskulap” w Krotoszynie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego podstawę programową w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

• udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z rożnych form kompleksowej rehabilitacji;

• świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i
pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;

• wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;

• motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Perspektywy zatrudnienia

• Domy Pomocy Społecznej,

• Dzienne Domy Pomocy Społecznej,

• Środowiskowe Domy Samopomocy,

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

• Warsztaty Terapii Zajęciowej,

• Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,

• Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

• Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Hospicja, Oddziały Szpitalne

• Ośrodki Adaptacyjne,

• Fundusze i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.


Wróć do spisu treści