Opiekunka srodowiskowa - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treściOPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (341204)

prowadzony przez Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie.


Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu opiekunki środowiskowej. Ukończenie tego kursu, pozwala przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekunki środowiskowej, w zakresie danej kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych , przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekunki środowiskowej
można uzyskać:

• mając wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie opiekunka środowiskowa

• posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwo potwierdzające kwalifikację opiekunka środowiskowa i uzupełnione wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Eskulap” w Krotoszynie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania,
uwzględniającego podstawę programową w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

• organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

• sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

• pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

• motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Perspektywy zatrudnienia

• Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej

• Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej,

• Warsztaty Terapii Zajęciowej,

• Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

• Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze,

• Własną działalność gospodarcza.

Zawód ten jest zawodem poszukiwanym zarówno w Polsce jak i za granicą.Wróć do spisu treści