Rekrutacja - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Kierunki

Roczne :

Dwuletnie:

Dwa zjazdy w miesiącu:

OPIEKUN MEDYCZNY
ASYSTENT OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
TECHNIK OPTYK
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Zjazdy co weekend:


X

TECHNIK MASAŻYSTA
TECHNIK ORTOPEDA
OPIEKUNKA DZIECIĘCA
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
ORTOPTYSTKA

Praktyki zawodowe :

zapewnia szkoła (w miejscu zamieszkania słuchacza lub na terenie Krotoszyna)

Opłaty :

Czesne,wpisowe / Nr konta :
PKO BP 27 1020 2267 0000 4402 0051 4216
W tytule przelewu proszę umieścić : nazwę kierunku, imię i nazwisko

Zapraszamy do

sekretariatu z

następującymi

dokumentami:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej(matura nie jest wymagana)
  • dowód osobisty do wglądu
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki
  • Uwaga-decyduje kolejność zgłoszeń!
Wróć do spisu treści