Technik ochrony fizycznej osob i mienia - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
OSÓB I MIENIA  (541315)

prowadzony przez Policealną Szkołę Pracowników
Służb Społecznych w Krotoszynie.Kwalifikacyjny kurs zawodowy umożliwia osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowych i dyplomu technika ochrony fizycznej osób
i mienia. Ukończenie tego kursu, pozwala przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia, w zakresie danej kwalifikacji BPO.02. Ochrona osób
i mienia przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.


Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia można uzyskać:

• mając wykształcenie średnie i świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia

• posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwo potwierdzające kwalifikację technika
ochrony fizycznej osób i mienia i uzupełnione wykształcenie średnie w Liceum Ogólnokształcącym
dla Dorosłych „Eskulap” w Krotoszynie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania, uwzględniającego
podstawę programową w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :


• organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego;

• organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających
obowiązkowej ochronie;

• organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych;

• organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych.

Perspektywy zatrudnienia

• Renomowane Firmy Ochroniarskie,

• Agencje Ochrony Osób i Mienia,

• Banki,Urzędy Administracji Publicznej,Służby Specjalne,

• Własna Firmia Ochroniarska,

• Przedsiębiorstwa państwowe zatrudniające pracowników ochrony osób i mienia.Wróć do spisu treści