Ortoptystka - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia ,,Eskulap” w Krotoszynie


Ortoptystka
- to osoba zajmująca się badaniem i leczeniem specjalistycznym zeza, niedowidzenia, zaburzeń wzroku oraz rehabilitacją pacjentów po operacjach zeza i urazów w obrębie oczodołu. Ortoptystki asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia: niedowidzenie, zaburzeń gałkoruchowych: zez, oczopląs, diagnozy chorób narządu wzroku: jaskra, zaćma, czy też doboru korekcji wady: okulary, soczewki kontaktowe. Niezbędne badania układu wzroku wykonują za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych.

Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Kwalifikacja:
Z.10.
Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki

Słuchacz po ukończeniu Szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • ocena stanu widzenia pacjenta

  • opracowanie indywidualnych zestawów ćwiczeń optycznych oraz prowadzenie pełnej rehabilitacji narządu wzroku

  • przygotowują również pacjentów do zabiegów operacyjnych oraz odpowiadają za prowadzenie właściwych treningów, mających na celu zatrzymanie dalszego postępowania wady wzroku


Perspektywy zatrudnienia:

  • gabinety okulistyczne

  • gabinety optyczne

  • poradnie leczenia zeza

  • poradnie neurookulistyczne oraz szpitalne oddziały okulistyczne

  • Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie optyki


Plan nauczania:

Kształcenie zawodowe teoretyczne

- wychowanie fizyczne
- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
- język obcy w ortoptyce
- podstawy psychologii
- podstawy anatomii i patofizjologii
- wybrane zagadnienia z pediatrii
- ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
- język migowy
- metody i techniki pracy ortoptystki
- podstawy optyki


Kształcenie zawodowe praktyczne

- badania ortoptyczne
- ćwiczenia ortoptyczne
- praktyka zawodowa 4 tygodnie w III semestrze i 4 tygodnie w IV semestrze
Wróć do spisu treści