Technik ortopeda - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Technik ortopeda (321403)

Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym: soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł technik ortopeda  z kwalifikacją MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych oraz europass w jezyku angielskim który stwarza możliwość  pracy i nauki w Europie. Egzamin potwierdzającym kwalifikację
MED.11. odbywa się pod koniec klasy drugiej.


Kwalifikacje :

MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

 • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;

 • dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;

 • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

 • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.


Perspektywy zatrudnienia

 • Oddziały Chirurgiczne z pododdziałami ortopedycznymi,

 • Przychodnie Chirurgiczne,

 • Przychodnie Rehabilitacyjne,

 • Warsztaty Ortopedyczne znajdujące się na terenie szpitala,

 • Zakłady  Produkcyjne produkujące części i elementy na potrzeby warsztatów ortopedycznych, w których odbywa się montaż i dopasowywanie protez,

 • Własna działaność gospodarcza.


Zawód poszukiwany w Polsce jak i za granicą.

PLAN NAUCZANIA

kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • Język obcy zawodowy  w ortopedii

 • Podstawy psychologii

 • Język migowy

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii

 • Biomechanika ortopedyczna

 • Technologia obróbki materiałów

 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 • Zarys kinezyterapii


kształcenie zawodowe praktyczne


Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych       
Technika ortopedyczna
Praktyki zawodowe:
    - w Oddziałach Chirurgicznych z pododdziałem ortopedii
    -w Poradniach ChirurgicznychWróć do spisu treści