Technik optyk - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
 
 
 
KURS: TECHNIK OPTYK

Zgodnie z reformą oświaty z 19 sierpnia 2011 r, od września 2012 r. nauka na tym kierunku jest możliwa w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla Dorosłych oraz zgodnie z podpisaną nowelizacją w dniu 08.08.2014 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w szkole policealnej

Organizacja kształcenia

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym : soboty i niedziele (2 razy w miesiącu).

Wymagania wobec słuchacza:

 
·        bez ograniczeń wieku ,  
 
·        brak koniecznosci posiadania zdanej matury,
 
·        bez przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.
 

Absolwenci  Szkoły po roku nauki otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego M.30., a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje  M.30.,pod koniec pierwszego roku  nauki świadectwo ukończenia  kwalifikacji M.30.Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych ,wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

W drugim roku nauki realizowana jest druga kwalifikacja M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.
Po pozytywnym zdaniu dwóch kwalifikacji i posiadaniu średniego wykształcenia absolwenci otrzymują dyplom technika optyka i europass w języku angielskim który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu.

Kwalifikacje :

MEP.02.Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
MEP.03.Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 
·        wykonywania i naprawiania elementów i układów optycznych;
 
·        wykonywania pomiarów oftalmicznych;
 
·        udzielania instruktażu w zakresie dobierania pomocy wzrokowych i posługiwania się nimi;
 
·        wykonywania i naprawiania pomocy wzrokowych.
 

Praca czeka na Ciebie w:
 
·        Gabinetach Optometrystyczno- Kontaktologicznych,
 
·        Pracowniach Optycznych,
 
·        Salonach Optycznych,
 
·        Pracowniach optometrysty,
 
·        Zakładach Optyczno-Naprawczych,
 
·        Własna działalność gospodarcza
 

Plan nauczania:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
 
·        Podstawy konstrukcji maszyn
 
·        Optyka i przyrządy optyczne
 
·        Technologia pomocy wzrokowych
 
·        Anatomia,fizjologia i patologia oka
 
·        Działalność gospodarcza w optyce
 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 
·        Rysunek techniczny
 
·        Pomoce wzrokowe
 
·        Pomiary i technologie optyczno-mechaniczne
 

Praktyka zawodowa(4tyg. 160godz.)
Wróć do spisu treści