Terapeuta zajęciowy - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia ,,Eskulap” w Krotoszynie


Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Terapeuta zajęciowy- prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.
Kwalifikacja :


Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Słuchacz po ukończeniu Szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowania diagnozy terapeutycznej

 • tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta

 • planowania i prowadzenia terapii z zastosowaniem różnych metod

 • motywowania osób niepełnosprawnych do udziału w leczeniu i rehabilitacji

 • korelowania działań terapeutycznych z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi

 • monitorowania przebiegu i oceniania efektów terapii zajęciowej

 • uczenia podopiecznych wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych

 • organizowania w ramach terapii imprez towarzyskich, zajęć sportowych, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych

 • promowania zdrowia oraz prowadzenia edukacji zdrowotnej


Perspektywy zatrudnienia:

 • oddziały szpitalne (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, dziecięce),

 • rehabilitacja szpitali ogólnych,

 • sanatoria,

 • zakłady opiekuńcze,

 • kluby seniora,

 • zakłady pomocy społecznej

 • świetlice terapeutyczne,

 • hospicja,

 • ośrodki interwencji kryzysowej

 • Terapeuta zajęciowy może sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.


Plan nauczania:

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • wychowanie fizyczne

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • język obcy w terapii zajęciowej

 • podstawy psychologii i pedagogiki

 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 • język migowy

 • podstawy terapii zajęciowej


Kształcenie zawodowe praktyczne

 • planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

 • komputerowe wspomaganie działalności terapeutycznej

 • praktyka zawodowa 2 tygodnie w II semestrze i 2 tygodnie w IV semestrzeWróć do spisu treści